Tuesday, March 29, 2016

"చాలా గొప్ప వాడయ్యా బాబూ మీ నాన్న..."అంటూ వ్యంగ్యంగా

ఎల్.ఐ.సీ...అంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా..
ఇందులో పాలసీ కట్టని వ్యక్తి వుండడేమో నేడు.. కానీ ఎల్.ఐ.సీ పెట్టిన కొత్తల్లొ ఆ సంస్థ గుమ్మం తొక్కడానికే భయపడే వారు ... ఎల్.ఐ.సీ ఏజెంటు వస్తే చాలు యమ భటుడు వచ్చినట్టు ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు.. సదరు ఏజెంటును గుమ్మం తొక్కనిచ్చే వారు కాదు...
ఇవాళ టి.వీల్లో ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు "మీ కుటుంబానికి మీరు ఇచ్చే గొప్ప ప్రేమ లేఖ మీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ" అని...
ఆ రోజుల్లో అయితే ఎల్.ఐ.సీ ఏజెంట్లు ఎంతో  కష్టపడి..ఒక్కో పాలసీ యొక్క విశేషాలు.. అంటే కాల పరిమితి..ప్రీమియం చెల్లింపు..చివరాఖరున గానీ లేదా ఆ వ్యక్తి మధ్యలో చనిపోతే ఎంత ఇస్తారూ ఇవన్నీ సవివరంగా బోధపరిస్తే గాని పాలసీ తీసుకుందుకు ముందుకు వచ్చేవారు కాదు..
"ఏంటీ చచ్చి పోతే డబ్బులు ఇస్తారా?? ఎల్లెల్లవయ్యా..'శుభం పలకరా పెళ్ళికొడకా అంటే పెళ్ళికూతురు ముండేది??' అన్నాట్ట నీలాటోడే" అని..   కొట్టినంత పనిచేసేవారు ఏజెంటుని...
అయితే కాలక్రమేణా... జీవిత భీమా చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఈ సంస్ఠ ద్వారా అందుతున్న సేవలను గుర్తించి...
ఒక వ్యక్తి హటాత్తుగా చనిపోతే సదరు వ్యక్తి తాలూకా కుటుంబం రోడ్డుపాలు కాకుండా పాలసీ తాలూకా సొమ్ముని అందుకున్న ఇతర వ్యక్తులను చూసి.. అందరూ ఎల్.ఐ.సీ పట్ల ఆకర్షులు అయ్యారు..
మరొకటి ఏవిటంటే పాలసీ పట్టాలను ష్యూరిటీగా చూపించి హౌసింగ్ లోను సౌకర్యం కూడా ఎల్.ఐ.సీ వారు ఇవ్వడంతో ఎంతో మంది మధ్య తరగతి వారు సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడానికో పిల్ల పెళ్ళికో ఎల్.ఐ,సీ లో పెట్టిన సొమ్ముని వాడుకుంటూ తమ అవసరాలను తీర్చుకుంటున్నారు... 


ఇలాటిదే ఆ రోజుల్లో జరిగిన ఒక నిజ సంఘటన మీ ముందుంచుతాను...
ఒక మధ్యతరగతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి పరిమితి కన్న ఎక్కువ సంతానం..ఒక రోజు ఎల్.ఐ.సీ ఏజెంటుని ఇంటికి పిలిచాడు..
సదరు ఏజెంటు ఎంతో ఉత్సాహంగా వచ్చాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కదా ఒక పెద్ద పాలసీ అంటే తనకు లాభం వచ్చే పాలసీ చేయిద్దాం అనుకున్నాడు...
"చెప్పండి సార్..ఇదిగో ఈ తక్కువ కాలపరిమితి గల ప్లాను అయితే ఇలా ఉంటుంది.. లేదూ లాంగ్ టెర్మ్ అయితే మీరు రిటైర్ అయ్యేటప్పటికి ఇంత డబ్బు వస్తుంది" అని పెద్ద భ్యాగు నిండా కాగితాలతో ..రకరకాల పట్టికలు ఉన్న రంగు రంగుల కాగితాలు తీసి చూపిస్తున్నాడు .. కళ్ళనిండా ఆనందం.. పిలిచి పాలసీ చేస్తాను అన్నవాడు దొరికాడు కదా అన్న సంతోషం...
కానీ ఆ ఆనందాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ "పాలసీ నాకు కాదయ్యా ... మా అబ్బాయికి" అన్నాడు ఆ మ.త.మనిషి. ..

ఒక్కసారి తన ముందు నేల మీద కూర్చున్న అబ్బాయిలందరి వేపు సాలోచనగా చూసాడు.. ఒకడికీ పదహారేళ్ళు దాటినట్టు కనబడలేదు.. "సార్ మైనారిటీ తీరని వాళ్ళకి పాలసీ కట్టాలంటే బోలెడు తతంగం ఉంటుంది ..అయినా చూస్తూ వుంటే ఇంకా పదవ పరీక్ష కూడా రాయని పిల్లలకెందుకు సార్.. మీరు చేసుకోండి..మంచి టర్మ్ ఉన్న పాలసీ చెప్తాను" అన్నాడు...
కానీ మ.త. మనిషి పట్టు వీడలేదు.. "చేసి తీరీఅల్సిందే ..అడుగో వాడికి.." మధ్యలొ ఉన్న ఒక పిల్లాడి వేపు వేలు చూపెట్టాడు.. తండ్రి తన వేపు వేలు పెట్టి చూపిస్తుంటే "అందరిలోకీ వాడే తెలివైన వాడు.. చురుకైన వాడు" అని తండ్రి ఆ వచ్చిన స్నేహితుడితో చెప్తున్నాడు గాబోలు అని ఆ పిల్లాడు మురిపోయి.. మళ్ళీ పుస్తకం వేపు బుర్ర తిప్పాడు.. మధ్యలో ఒక చెవి అటువైపు పడేసాడు...

అతగాడు ఏదో చెప్తున్నాడు.. ఇతగాడు బుర్ర అడ్డంగా ఊపుతున్నాడు.... ఇద్దరి వేపు ఆశ్చర్యంగా , అయోమయంగా చూస్తున్నాడు పిల్లవాడు.. వీళ్ళూ ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు.. నా గురించే కానీ ఒక్క ముక్క అర్ధం కావట్లేదు... కాని నెలకింత అని జమ చెయ్యాలి అని అర్ధం అవుతోంది.. ఓహో నా చదువు కోసం ఏదో పొదుపు పథకం ఆలోచిస్తున్నాడు తండ్రి అని ఊహించాడు.. 'ఆహా నా మీద  మా నాన్నగారికి ఎంత శ్రధ్ధ.....ఇప్పట్నుంచే నా కొసం అదేదో బాంకులో డబ్బులు వేస్తున్నరన్నమాట'.. అనుకుంటూ చదువువుకుంటున్నాడు....

ఎల్.ఐ.సీ ఏజెంటు ఆ అబ్బాయిని దగ్గరగా పిలిచాడు... టేప్ పట్టుకుని చాతీ కొలిచాదు... ఎత్తు కొలిచాడు..చూచాయగా బరువెంతో రాసుకున్నాడు.... పుట్టిన తేదీ.. ప్రస్తుత వయసు రాసుకున్నాడు....
"సార్ ఒక పనిచేద్దాం.. అదీ మీరు తప్పదు అంటున్నారు కాబట్టి ఓ ఏడాదిన్నార ఆగి చేద్దాం.. అప్పటికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి మెడికల్ సర్టిఫికెట్లు అవీ ప్రొడ్యూస్ చెయ్యక్కరలేదు... అని చెప్పాదు...
"అలాగే" అని అయిష్టంగా ముఖం పెట్టాడు... "సార్.. మీ కోసం ఒక్క పాలాసీ కూడా తీసుకోరా?" అని అడిగితే తల అడ్డంగా తిప్పాడు...

అతను నిరాశగా వెళ్ళిపోయాడు.. కానీ వెళ్ళిపోతూ "చాలా గొప్పవారండీ బాబూ" అని గొణుకుంటు వెళ్ళిపోయాడు.... 
రోజులు గడుస్తున్నాయి.. ఈ లోగా ఆ అబ్బాయి తమ ఇంటికి వచ్చింది ఒక ఎల్.ఐ.సీ ఏజెంటు అని ఆయనకు తన పేరుమీద పాలసీ కట్టించమని తండ్రి చెప్పినట్టు గ్రహించాదు.. కాని మైనారిటీ కూడా తీరని నా మీద ఎందుకు ఎల్.ఐ.సీ పాలసీ తీసుకోవలనుకుంటున్నారో ఎంత ఆలోచించినా ఆ చిన్న బుర్ర కి తట్టలేదు...
పది క్షణాల కాలంలొ గిర్రున ఏదాదిన్నర పూర్తీయ్యింది...
సదరు ఏజెంటు తిరిగి  రావడము.. చక చకా కాగితాలు రాసుకోవడం..కొలతలు తీసుకోవడము.. పుట్టు మచ్చలు ఎక్కడున్నాయీ...వగైరా అన్నీ పూర్తి అయ్యాయి...
"సార్.. ఇంత పట్టుదలగా మీ అబ్బాయికి ఎల్.ఐ.సీ పాలసీ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు??" అని ధర్మ సందేహం అడిగాదు..పిల్లాడు కాస్త దూరంగా వున్నా ఒక చెవి ఇటు పడేసాడు.. అతని సందేహం కూడా తీరుతుంది కాబట్టి..

"ఫ్యునరల్ ఖర్చులకి!!!"..  నిర్మొహమాటంగా చెప్పాడు ఆ మ.త.మనిషి..
"ఒకవేళ వీడు చచ్చిపోతే దహన ఖర్చులెవడిస్తాడు... అందుకు చేయిస్తున్నాను.. ఇప్పుడు అర్ధం అయ్యిందా.. ఇక వెళ్ళు" అన్నాడు... నివ్వెర పోతూ నోరెళ్ళ బెట్టాడు ఏజెంట్ ..
పక్క గదిలో వున్న పిల్లాడికి గొంతుకలో ప్రాణం లేదు...నిశ్చేష్టగా ఆకాశం వైపు చూస్తున్నాడు ... తన పేరున ఎల్.ఐ.సీ పాలసీ తీస్తున్నాదు తండ్రి అంటే తన చదువుకోసమో ఉజ్వల భవిష్యత్తు కొసమో అనుక్కున్నాడు.. కానీ..చచ్చిపోతే బూడిద చెయ్యడానికి కట్టేల ఖర్చుకోసమట..తాను చచ్చిపోతే తన తండ్రికి పదివేల రూపాయలు వస్తాయంట.. దానికోసం నెలకి ఇరవై  రూపాయలు కడితే చాలంట... 
అసలు చావు అన్నది ఒకటి ఉంటుందని...దానితో జీవితం పరిసమాప్తం అయిపోతుందని.. అని తెలియని వయసు అతనిది..
భావి జీవితం కోసం ఎన్నో కలలు కంటున్నాడు... ఇంజనీరో.. కాలేజీ లెక్చరరో అవ్వాలని అతని కోరిక అప్పటికి.... కాని తను చనిపోతే ఏర్పడే ఖర్చులకి ఇప్పటినుండే జాగర్త పడుతున్న తండ్రిని చూసి నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియని పరిస్థితి..
చేష్టలుడిగి చతికిల పడ్డ ఆ పిల్లాడి ని చూస్తు బయటకు వెళ్తున్న ఏజెంటు "చాలా గొప్ప వాడయ్యా బాబూ మీ నాన్న..."అంటూ వ్యంగ్యంగా చూసిన చూపు..ఆ పిల్లాడి లో పదిలంగా వుండిపోయింది... ఎల్.ఐ.సీ భవనం చూసినా.. పాలసీ కాగితాలు చూసినా ఆ సంఘటన గుర్తుకు వస్తునే వుంటుంది... ఇలాంటి  మధ్యతరగతి మానవులను ఎంతమందినో ఆదుకుంది ఎల్.ఐ.సీ... ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క అవసరం,...     

Friday, March 18, 2016

విధిగా జెండా కి వందనం చెయ్యాలని రాజ్యాంగం లో వుందా??ఏదైనా సంస్థలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకి పది శాతం ఉద్యోగులు కూడా  హాజరు కారు..
వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆరోజు అవార్డు పొందే వాళ్ళు .. కవాతు లో వున్నవాళ్ళు.. చాకలైట్ల కోసం వచ్చే పిల్లలు ఉంటారు.. 

అసలు భారతదేశానికి  స్వాతంత్రం ఎలా వచ్చింది?? ఎన్ని ప్రాణాలు అర్పితం అయ్యాయి... ఇవేవీ ఇప్పటి జనరేషన్ కి అక్కరలేదు.. 

హిందూ..  ముస్లిం..సిక్కు.. ఇలా అన్ని మతాల వారు కలసి "భారత మాతా కి జై" అనో.. "జై హింద్ " అంటూనో ..బ్రిటీష్ వాళ్ళ చేతిలో చావు దెబ్బలు తిని... జైళ్లకు పోయి.. ప్రాణ త్యాగాలు చేస్తేనే మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది ... 

ఇంకా కులమతాల మధ్య చిచ్చు రేపుతున్న కుహనా మేధావులు.. మనకి అవసరమా?? 
ప్రతీ దానికీ రామాయణ.. భారతాల సంఘటనలకి ముడిపెడుతూ విద్వేషాలు పెంచుతూ విష బీజాలు నాటే  అపర సామాజిక వాదులు అవసరమా ?? 

మర్చిపోయిన గాయాల్ని గుర్తుచేస్తూ అనుక్షణం... విద్యార్ధి లోకంలో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తూ యువతరాన్ని పాత నాగరికంలోని అలవాట్లకే పరిమితం చేస్తూ.. అభివృధ్ధి నిరోధకులుగా వున్న  నాయకులు అవసరమా..

Tuesday, March 15, 2016

బ్రాహ్మణులకు మంచి రోజులు వచ్చాయి..

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోను బ్రాహ్మణులకు మంచి రోజులు వచ్చాయి..
ఇంతకు ముందే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్ర బాబు
బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కమీషన్ ఏర్పాటు చేసి దానికి రిటైర్డు ఐ.ఏ.ఏస్. అధికారి శ్రీ.కృష్ణా రావు గారిని  చైర్మన్ గా  నియమించడం జరిగింది.. 
బ్రాహ్మణుల సంక్షేమానికి నిధులు ఏర్పాటు చేసి అనేక పథకాలు ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది.. ముఖ్యంగా నిరుపేద బ్రాహ్మణ యువకులకు సుమారు మూడు లక్షల సహాయనిధిని ఏదైనా వ్యాపారనిమిత్తం అప్పు ఇచ్చుటకు ధరఖాస్తులను ఆహ్వానించారు.. 
ఇంకా విధివిధాలు పూర్తిగా ఖరారు చెయ్యలేదు కాని... నత్త నడకన సాగే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలలాగే ఇదీ మెల్లగా పనిచేసినా భవిష్యత్తులో పురోగతి సాధించవచ్చు.. అసలే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోటు బడ్జెట్ లో వుంది..

మరోపక్క.. కాస్త దూకుడుగా తెలంగాణా  ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.సీ.ఆర్ గారు పక్కా ప్రణాలికలతో
బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పథకాలు ప్రకటించేరు.. వెయ్యి కోట్ల భవిష్యత్ నిధులతో అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు... ఆలయాల పునరుధ్ధరణ..బ్రాహ్మణ  సాంప్రదాయాలను కొనసాగించే విధంగా వసతి ఏర్పాట్లు..వృధ్ధులకు ఆశ్రమాలు.. ఇలా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రూపొందించి పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగేలా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.. ఎంతైనా డబ్బు ఉంటేనే కదా పథకాలు ప్రవేశ పెట్టి వాటిని అమలు పరచేది.. 

బహుశా.. శ్రీమతి మాయావతి తన పార్టీలో ఎక్కువ మంది
బ్రాహ్మణులకు స్థానం ఇచ్చి..స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత మొదటిసరిగా బ్రాహ్మణులకు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చేరు.. తరువాతి కాలంలో సమైక్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన దివంగత శ్రీ రాజశేఖర్ గారు బ్రాహ్మణులకు పరోక్షంగా అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలుపరిచారు..  దీపం పథకం పెట్టి మూత పడిన ఆలయాలు తెరిపించారు... టీచర్లకు జీతాలు పెంచడం.... రిటైర్ అయిన టీచర్లకు కూడా పెన్షన్ ఎక్కువ చెయ్యడం వలన ఎక్కువ శాతం బ్రాహ్మణులు టీచర్లే కాబట్టి ఇవాళ ఉపాధ్యాయ రంగంలో ఉన్నవారు... రిటైర్ అయిన వారు దర్జాగా ఏ చీకు చింతా లేకుండా కాలం వెళ్ళ బుచ్చుతున్నారు...
స్వాతంత్రం రాగానే బ్రాహ్మణులకు  అన్యాయం జరిగింది.. కారణాలు అనేకం... అందులో రిజర్వేషన్ విధానం కూదా ఒకటి... పైగా భూములను ..అగ్రహారాలను లాక్కునారు... దేవుని గుడులను లాక్కున్నారు... ఎలాగో ఒకలాగ బతుకు ఈడుస్తుంటే...ఇక్కడ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఒక ముఖ్యమంత్రి కాలంలో కరణము, మునసబు విధానాలు రద్దు చెయ్యడము... ఉపాద్యాయుల రిటైర్మెంటు కాల పరిమితిని తగ్గించి అకస్మాత్తుగా రోడ్డున పడవేయడం జరిగింది... 

ట్రైబల్ ఏరియాలో నాన్-ట్రైబల్ వాళ్ళు జాగాలు కొనకూడదు..ఇళ్ళు కట్టుకోడదు.. ఆఖరుకి గవర్నమెంటు వారిచే నడవబడుచున్న రిసార్ట్స్ ల లో పనిచెయ్యకూడదు.. గైడులుగా ఇతరులు ఉండరాదు..అడవి ఉత్పత్తులను అమ్ముకునే అవకాశం కూడా లేదు..ఇవన్నీ ట్రైబల్ సంక్షేమానికే... 


సముద్రంలో చేపలు పట్టేవారికి (జాలర్లకు) అనేక రాయతీలు... సంక్షేమ పథకాలు ..కోట్లకు కోట్లు పెట్టి ఫిషింగు హార్బర్ల నిర్మాణం..పరిరక్షణ.. కొత్త బోట్ల కొనుగోలుకు.. వలల కొనుగోలుకు అనేక రాతీలతో కూడిన అప్పులు ఇచ్చి.. వారి హక్కులను కాపాడుతున్నారు..
అలాగే వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఎన్నో రాయితీలతో కూడిన అప్పులు ఇస్తారు.. రైతులకు కూడా తక్కువ వడ్డీతో అప్పులిచ్చి ఆదుకుంటున్నారు... ఋణమాఫీలు కూడా చేస్తున్నారు.. 
కానీ
బ్రాహ్మణులకు (అర్చకులకు) భక్తులు తృణమో ఫణమో భక్తులు సమర్పిచుకునే అవకాశం లేకుండా చేసారు. హిందూ దేవాలయాలను (అధిక ఆదాయం వచ్చే వాటిని మాత్రమే) ప్రభుత్వం లాక్కుని...భక్తులు సమర్పిచే కానుకలను తమ ఇష్టారాజ్యంగా ఖర్చుపెట్టే విధంగా చట్టాలను తయారుచేశారు.. 

కాని మిగిలిన మత ప్రార్ధనాలయాల జోలికి వెళ్ళరు...
విచిత్రం ఏవిటంటే హిందూ మత విశ్వాసాల మీద...దేవుని మీద భక్తి విశ్వాసాలు లేని వారిని ఇ.వో లుగా నియమిస్తూ హిందూ దేవాలయాల పవిత్రతను.. మత విశ్వాసాలను దారుణంగా పక్కకి నెట్టేస్తూ నాయకులకు...తమకి నచ్చిన వారికి ఆలయ ప్రవేశం కల్పిస్తూ సాధారణ భక్తులకి అన్యాయం జరుగుతున్నా "ఇదేవిటీ? " అని ప్రశ్నించే అవకాశం కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు....  
వివక్షత..దేవుణ్ణి మనసారా దర్శనం చేసుకోవాలనే భక్తుల మధ్య వివక్షత నేటికీ కొనసాగుతూనే వుంది...వివక్షతలో మార్పు ఏవీ లేదు సరికదా మరింత ఎక్కువై సామాన్య భక్తులకు అనేక కష్టాలను కలుగ చేస్తోంది... 
 
అప్పుడు వర్ణ వివక్షత పాటించేరని బ్రాహ్మణుల మీద అపవాదు వేసిన మేధావులు.. 
ఇప్పుడు ఆలయాల అధికారులు..నాయకులు...పాటిస్తున్న వివక్షత గురించి ఎందుకు ప్రశ్నించ చలేకపోతున్నారు??? 

ఫలానా ఘడియలో మాత్రమే ఆలయ తలుపులు తెరిచి పుణ్యకాల సమయంలో దేవుని దర్శించాలన్న పండితుల మాటను త్రోసిరాజని అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మాత్రమే పూజలు నిర్వహించాలన్న నియమ నిబంధనలను బలవంతంగా రుద్దుతున్నారు..  

భక్తుల సంక్షేమానికి మాత్రమే పనిచెయ్యవలసిన అధికారులు.. పూజలు ఎలా నిర్వహించాలో అన్నదాని మీద అజమాయిషీ చలయిస్తూ.. నేటి హిందూ దేవాలయాను అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నారు.. 

ఆఖరుకి తిరుమల శ్రీనివాసుడికి సైతం కేవలం అరగంట మాత్రమే విశ్రాంతి కల్పించి అర్ధరాత్రి వరకు దర్శనాలు కల్పిస్తున్నారు.. వి.ఐ.పీలకు పెద్దపీట వేస్తూ సామాన్య భక్తులకు అసౌకార్యాన్ని కలుగ చేస్తున్నారు.. 

దేవుని కళ్ళు మూసేసి పాపాలు చేసేస్తున్నాం.... ప్రజలు దేవుని మీద భక్తి విశ్వాసాలతో సమర్పించే కానుకలను.. ధనాన్ని అక్రమార్గంలో తరలించేస్తున్నాం..

ఆలయాలలో వచ్చే  ఆదాయాన్ని  పేదల సంక్షేమానికి వినియోగించాలి.. పెద్దల ఆనందానికి వినియోగించకూడదు.. 

అందుకే తెల్లవారి లేస్తే ఇన్ని ఘోరాలు.. అనర్ధాలు.. ప్రమాదాలు... గతి లేని జీవన ప్రమాణాలు.. రక్షణ లేని బ్రతుకులు...
ఏది ఏమైనా
బ్రాహ్మణుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్న విడిపోయిన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులిద్దరూ కృషి చేస్తుందందుకు.. వారి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తూ ..వారు.. వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆయురారోగ్య సుఖ సంతోషాలతో తులతూగాలని.. ఇహ పర సౌఖ్యాలు కలగాలని.. శ్రీమన్నారాయణుని కరుణా కటాక్షాలు వారిపై సదా ఉండాలని...జగన్మాత ఆశీస్సులు ఎల్ల వేలలా ఉండాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను..   

Monday, March 14, 2016

నాట్యం..సంగీతం..సాహిత్యం..మేలు కలయిక ఈ కళారూపాలు.. అద్భుతం .. అపురూపం...

తెలుగు ప్రాచీన వైభవాలకు దర్పణాలైన "హరి కథ" మరియు "బుర్ర కథ" ప్రత్యేక శైలి కలిగిన కళా రూపాలు.. 
రెండిటింకీ మూల ప్రస్థానం కళల కాణాచి అయిన విజయనగరం అని చెప్పుకోవాలి... 


హరికథలకు ఆది గురువు..హరికథా పితామహుడు..శ్రీ.ఆదిభట్ల నారాయణదాసు అని పిలువబడిన శ్రీ సూర్యనారాయణ  గారు అయితే.. బుర్రకథలకు ఆది గురువు కుమ్మరి మాష్టారుగా పిలువబడే శ్రీ దార అప్పలనారాయణ గారు.. ఇద్దరూ విజయనగరం వాస్తవ్యులు అవడం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి.. 


విజయనగరం జిల్లా
అజ్జాడ గ్రామంలో జన్మించారు కాబట్టి అంతా శ్రీమత్ అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణ దాసు గారిగా ఇప్పటికీ హరికథా విద్వాంసులు ఆయనికి గురు పూజ చేయనిదే హరికథ మొదలు పెట్టరు.. 
అనేక హరికథలను ఆయన స్వయంగా రచించి లోకానికి అందించినారు.. అనేక వేల మంది హరికథ లనే జీవన మార్గంగా ఎంచుకుని నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించుకునేలా చేసారని చెప్పవచ్చు.. 
ముఖ్యంగా ఈ హరికథా రూపాన్ని బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చెప్పేవారు..
హరికథలో పద్యాలు రాగయుక్తంగా పాడటమే కాక సంధోర్భానుచితమైన చలోక్తులు కూడా విసిరి ప్రేక్షకులను రంజింప చేయాలి.. మా చిన్నతనంలో బుర్రా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇంకా అనేక మంది పండితులు హరికథలను చెప్పేవారు.. 
స్త్రీలు కూడా హరికథా రంగంలో రాణీంచిన వాళ్ళు అనేకులు వున్నారు... 

మైకులు లేని ఆ రోజులలో ఆదిభట్ల నారాయణ గారి గంభీర గరళం తెలుగు పద్యాలను అలవోకగా పలికేది..  విజయనగరం రాజు గారు ఆనందగజపతి వారి ఆస్థాన విద్వాంసునిగా చేర్చుకుని గౌరవించారు..  అయిననూ ప్రజల మధ్యలోనే తప్ప రాజాస్థానంలో పద్యాలు పాడేవారు కాదు.. 
మైసూర్ మహారాజువారి మన్ననలను పొందారు.... బ్రిటీష్ పాలకులు నోబుల్ ప్రైజుకి నామినేట్ చేద్దామనుకున్నా శ్రీ నారాయణ గారు సున్నితంగా తిరస్కరించారట.. 

బుర్ర కథలను శ్రీ కుమ్మరి మాష్టారి కన్నా ముందు చాలామంది చెప్పినా.. కుమ్మరి మాష్టారితో బుర్ర కథ గొప్ప విశేష కీర్తిని ఆర్జించింది...

ఈయన  విజయనగరం జిల్లా, గజపతినగరం మండలం కోడిదేవుపల్లిలో జన్మించాడు. 
కుమ్మరి మాష్టారి బుర్రకథకి ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం వచ్చేవారు... ఆయన నోట వెంట వచ్చే  ప్రతీ మాట చెవులు అప్పగించి వినేవారు... 
క్షణం తలతిప్పితే ఒక గొప్ప భావాన్ని మిస్ అయిపోతామేమో అని తల తిప్పకుండా చూసే వారు... 
కుమ్మరి మాష్టారు ఆకాశవాణి లోను... అనేక సినిమాలలో  తన  బుర్రకథా గానాన్ని వినిపించేరు.. అనేక బిరుదులను సన్మానాలను పొందేరు.. 
సువర్ణ కంకణాలు పొందేరు.. 

అప్పటి ముఖ్యమంత్రుల ప్రసంశలను పొందారు..ముఖ్యంగా "బొబ్బిలి యుద్ధం" బుర్ర కథ విన్న ప్రతీవారికి రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి... ఈయన శైలిని అనేక మంది బుర్ర కథ కళాకారులు అనుకరించి భుక్తిని పొందారు... 
ఒక వేనులో ఈ బుర్ర కథ బృందం ఆంధ్ర దేశం అంతటా ప్రదర్శనలు ఇవ్వటం నేను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాను.. అది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను... వీరి కుటుంబ సభ్యులే  ఇతర పాత్రలను పోషించేవారు...

ఇప్పటి తరం వారికి బుర్రకథలు.. హరికథలు అక్కరలేదు..కాని  ఒకప్పుడు ఈ రెండు కళా రూపాలు తెలుగు వారిని ఒక ఊపు ఊపేశాయి... ఒక మామూలు మనిషిని మహాత్మునిగా ఎదిగేలా చేసాయి... 


నాట్యం..సంగీతం..సాహిత్యం ఈ మూడింటి  మేలు కలయిక ఈ రెండు కళారూపాలు..  అద్భుతం .. అపురూపం...


నైతిక విలువలు...మానవతా విలువలు... పెంపొందించి యువతను సక్రమ మార్గములో నడుచుకేలా చెయ్యటమే గాక పెద్దలకు ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం కలిగేలా హరికథలు ఉంటే... చారిత్రక ఘట్టాలను కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపటమే కాక సమకాలీన సమస్యలపై శంఖారావం పూరించేవి బుర్రకథలు.. యువతను ఆలోచించేలా చేసేవి... 


విజయనగర వాసులుగా ఎంతో గర్వించదగ్గ కళారులు పుట్టిన గడ్డ లో పుట్టినందుకు యావత్తు తెలుగు జాతి అంతా ఈ కళాకారులకు ఎంతో ఋణపడి ఉంటారు..
Sunday, March 13, 2016

తొక్కలో కుక్క... దానికి కొంచెం తిక్క.. అదో లెక్కా??
ప్లీజ్ ...ఈ పోస్టుకి టైటిల్ మీరే పెట్టండి...


చట్టానికి....చట్టాన్ని కాపాడే రక్షక భటులకి... 
పేద రైతు లోకువ... దొరబాబులంటే  మక్కువ.. 

కొద్దిపాటి అప్పు కట్టలేని బీదల నడ్డివిరగొడతారు..
వేల కోట్ల అప్పు చేసే దొరబాబులకు సలాం చేస్తారు.. 

పంట లేక కూలబడిన  రైతులను పీడిస్తారు.. 
అప్పు లతో కోట్లకు పడగలెత్తిన వాని పాదాలు మొక్కుతారు.. 

అప్పుతీర్చలేక   ఆత్మ హత్య  చేసుకున్న రైతుని లెక్కచేయరు.. 
చట్టం కళ్ళు కప్పి దర్జాగా విమానం ఎక్కి చెక్కేసిన దొరబాబుని కీర్తిస్తారు..

"నువ్వు దొంగ" అంటే...  "కాదు నువ్వే దొంగ".... అని .. 
అర్ధం పర్ధం లేని వాదనలతో కాలం వెళ్ళ బుచ్చి.. 
 వేల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని కొల్ల గొడతారు.. 
అందరూ  దొంగలే.... గప్ చుప్.... 

Saturday, March 12, 2016

తూ..గో..ప..గో జిల్లాల వాళ్ల మర్యాదలు..మాట తీరు అన్నీ వేరే... కల్తీ లేని వంటకాలు.. మనసులు..

ఎన్నాళ్ళ బట్టో అనుకుంటున్నాం.. కారులో ద్వారకా తిరుమల్ వెళ్దాం అని... ఇదిగో ఇన్నాళ్ళకి తీరింది... మా చిన్ననాటి స్నేహితుడి చెల్లెలు కొడుకు పెళ్ళి ద్వారకా తిరుమలలో తే.11-03-2016 (నిన్ననే) అయ్యింది.

వాళ్ళు పిలుపులికి వచ్చినప్పుడే చెప్పాం.. "ఎన్నాళ్ళబట్టో ద్వారకా తిరుమల కారులో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం.. సరే ఈవిధంగా స్వామి కార్యం.. స్వకార్యం రెండూ కలసి వస్తాయి కనుక తప్పని సరిగా వస్తాము".. అని... ..
కాకపోతే ఓ మూడు రోజులు సెలవు..మూడువేలు ఖర్చు..తప్పవు.. 


కాని.. రోజూ చూసే ముఖాలే చూస్తూ...చేసిన పనే చేస్తూ ఉండే ప్రాణాలకి ఆటవిడుపుగా వుంటుంది.. 

ప్రకృతి ఒడిలో కాస్త సేదతీరే అవకాశం  వుంటుంది కనుక...అవి కొన్నిలక్షలు ఖర్చుపెట్టినా రావు కనుక...అప్పుడప్పుడు ఇలా పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శనం చేసుకుంటూ ప్రయాణాల్ని ప్రణాళికా బద్దంగా చెస్తే ఏ తిప్పలు పడకుండా ఇంటికి రావచ్చు...
ప్రణాలిక: మేము కాకినాడ మీదుగా ..భీమవరం వెళ్ళి (భీమవరంలో చుట్టాలున్నారు).. అక్కడ నైట్ హాల్ట్ పెట్టుకుని మరురోజు ద్వారకా తిరుమల వెళ్దాం అని ప్లాన్ వేసాను... ముందుగా గూగులమ్మ ని అడిగి రూట్ వివరాలు రాసుకున్నాను... దాంతో మా ప్రయాణం సులువు అయిపోయింది... 


దారిలో సైన్ బోర్డులున్నా ఎందుకైనా మంచిది అని టర్నింగుల దగ్గర అడుక్కుంటూ వెళ్ళాం.. కాకినాడ దగ్గర ఒకతనికి సందేహం వచ్చింది..."హాయిగా హైవే లో వెళ్ళిపోక ఇలా ఎందుకొచ్చారని??"
"ఈ పచ్చటి పొలాలు...దారిపొడవునా కొబ్బరి వనాలు.. పంటకాలువలు చూసుకుంటూ.. మనసు పరవశించిపోతూ.. మనసులొ జ్ఞాపకాల దొంతరలు పదిలంగా దాచుకుంటూ...అద్భుత యాత్రగా మలుచుకోవాలని.. ఇలా వచ్చాం" అన్న భావాన్ని టుకీగా .."ఇలా పళ్ళెటూళ్ళ మీదుగా వెళ్తాం" అని  చెప్పాం.. 


తునిలో ఫలహారాలు అయ్యాక..పిఠాపురం  లో "కుక్కుటేశ్వర స్వామిని..పురూహితికా దేవి"  దర్శనం అయ్యాక .. తిన్నగా రావులపాలెం 12 గంటలకల్ల చేరుకుని ..చక్కటి భోజం చేసాం... "బ్రాహ్మణ బోజన హోటల్"లో ... 

పూర్వం "రాజుల హోటల్".."బ్రాహ్మణ భోజన హోటల్" అని రెండే పేర్లుతో హోటళ్ళు వుండేవి.. అంటే కులాన్ని బట్టి కాదు.. వెజ్..నాన్ వెజ్ హోటళ్ళకి ఈ పేర్లు వుండేవి.. రాజుల భోజనం అంటే నాన్ వెజ్ అని అర్ధం..ఇప్పుడు వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ హోటల్ అని పేర్లు పెట్టి రెండూ ఒకదగ్గరే పెడుతున్నా... వెధవది..వెజ్..వంటకాలు కూడా నాన్ వెజ్ కూరల్లాగే తగలేసి చస్తున్నారు... మసాలా వాసనలు... ఒక్కోసారి తినక తప్పదు.. అలాంటప్పుడు కాస్త రసం..పెరుగుతో సరిబెట్టుకుంటాం... 

రావులపాలం లో చక్కటి భోజనం రూ.70/- లకే పెట్టాడు చాలాబావుంది.. మజ్జిగ పులుసు..గోంగూర పచ్చడి... చాలాబావున్నాయి..వయసుతో బాటు తిండి యావ తగ్గింది పైగా ప్రయాణాల్లో మితంగా తింటేనే డ్రైవింగు చేసే టప్పుడు ఇబ్బంది వుండదు..
రావులపాలెం నుండి తిన్నగా భీమవరం.... "వీరవాసరం" మీదుగా...వెళ్ళాం.. ఆ రోజు  భీమవరంలో  "సోమారామం" (సోమేశ్వర స్వామి) మరియు "మావూళ్ళమ్మ" వారి దర్శనం అయ్యాక రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకున్నాం..
శుక్రవారం ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకు అల్పాహారం అయ్యాక గణపవరం.. చేబ్రోలు మీదుగా హైవే చేరుకుని భిమడోలు మీదుగా 12 గంటలకల్లా ద్వారకా తిరుమల లో కొండమీదనున్న కళ్యాణమండపానికి చేరుకున్నాం...  
దారిలో మళ్ళీ పచ్చటి వరిపొలాలు...సైనికుల్లా ఒక వరుస క్రమంలో గర్వంగా నిలబడిన కొబ్బరిచెట్లు.... దారిపొడవునా పంటకాలువలు... చేపల చెరువులు...ఇవన్నీ అశ్వాదిస్తూ వెళ్ళాం... 


దాన ధర్మాలకి పెట్టింది పేరైన గారి తాత గారిని తల్చుకుని  వారి హయాంలోనే.. హారతి కర్పూరమైన ఆస్థులను తలచుకుని మా శ్రీమతి ఎంతో దుఖించి గొంతు మూగబోయింది.. .. 

దాన ధర్మాలకు.. ఆడపిల్లల కట్న కానుకలు..పురుడు పుణ్యాలకు.. శుభకార్యాలో సంతర్పణ..విందుభోజనాలకు..కొన్ని వందల ఎకరాలను అమ్ముకుని చివరికి మిగిలిన నాలుగు ఎకరాల పల్లపు భూములను కూడా వారి  పెత్తండ్రి గారి హయాంలో అమ్ముకున్న వైనాన్ని చెబుతూ కన్నీళ్ళ పర్యంతం అయ్యింది మా ఆవిడ...
శుక్రవారం ద్వారకా తిరుమలలో వివాహ వేడుక...దేవుని దర్శనం అయ్యాక...తిరిగి శనివారం అంటే ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటలకి బయలు దేరి..మధ్యలో అన్నవరం ప్రసాదం హైవే మీద కొనుక్కుని...మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకల్లా..వైజాగ్ వచ్చేసాం...  

పెళ్ళిభోజనాలు అద్భుతహ..  దేవరపల్లి వారి కేటరింగు.. . 
కాని ఏమాటకి ఆ మాటే చెప్పుకోవాలి... 

భోజనం అంటే తూ..గో..ప..గో జిల్లాల వాళ్లదే.. ఆ మర్యాదలు..మాట తీరు అన్నీ వేరే...  కల్తీ లేని వంటకాలు.. మనసులు.. ఇప్పటికీ...
ఆ పంటలు అలాగే చల్లగా వుండాలి... ఆ మనసులు అలాగే చల్లగా వుండాలి.. అంతకన్నా ఏం కోరుకుంటాం...
పట్నాల్లో  చక్కటి కాఫీ కాని.. టీ గాని దొరకదు.. 100 రుపాయలు పైబడి ఇచ్చినా కమ్మటి భోజనం దొరకదు.. నెయ్యిలో కల్తీ...నీళ్ళల్లో కల్తీ....మనసులు కల్తీ...
సరే గాని ఫుటోలు చూసి ఆనందించండి...        1.at KaakinaaDa
 2.(at Mandapeta)
 3.at Bhiimavaram
 4.at Chebrol

 5. at Kakinada

Monday, March 7, 2016

నీచపు రాజకీయాలు చేసే వాళ్ళే శవం యొక్క కులాన్ని బట్టి మాత్రమే స్పందిస్తారని....

మొన్న స్మృతీ ఇరానీ లోక్ సభలొ చేసిన ప్రసంగం నెట్ లో హల్ చల్ చెస్తే నిన్న అనుపం  ఖేర్ ప్రసంగం ప్రస్తుతం హల్ చల్ చేస్తోంది... 
మరొక టీనేజ్ అమ్మాయి 'ఝాన్వీ బెహాళ్' చేసిన సవాల్ కూడా ఈరోజు పేపర్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది...
ఇవన్నీ కేవలం మోడీ సర్కార్ ని సపోర్టు చేసినవి మాత్రమే కావు.. ఈ దేశ ఔన్నత్యాన్ని.. సమగ్రతను దెబ్బతీసి ... సెక్యూరిలిజం పేరుతో జాతి విద్వేషతను పెంపొందిచే శక్తులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి... 


తెలుగు రాష్ట్ర రాజధానిలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఒక విద్యార్థి వలననో...దేశ రాజధాని లో దేశ సమగ్రతకు భిన్నంగా ప్రవర్తించిన విధ్యార్ధుల అరెష్టుల వల్లనో ఈ నాటి మీడియా వలననో ఇవి ప్రపంచం అంతా బహిర్గతం అయి వుండవచ్చు.. 


కాసేపు రాజకీయాలని పక్కకి పెడితే.... 
కాని దాదాపు అన్ని విద్యా సంస్థలలో విద్యా ప్రమాణాలు ఏ విధంగా వుంటాయో.. రాగింగు చేష్టలు ఏవిధంగా వుంటాయో.. విద్యార్ధులు అనేక పర్యాయాలు తమ నిరసనల్లో భాగంగా ఏ విధంగా అల్లర్లు చేస్తాయో అంతమందికీ తెలుసు.. గతంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు విద్యార్ధులను అనేక విధాల వాడుకోవటం అందరికీ తెలుసు.. 


ఆ మధ్య వచ్చిన "దృశ్యం" సినిమా లో ఒక అత్యుత్తమ అధికారంలో ఉన్న ఐ.పీ.ఎస్ అధికారిణి కొడుకు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడో ...ఆతని బారి నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఆ తల్లికూతుర్లు ఆ అబ్బాయిని చంపేస్తే.. కేసు నుండి తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవటం కోసం ఆ తండ్రి పడ్డ కష్టాన్ని చక్కగా చూపించారు.. ఈ దృశ్యం నేటి విద్యార్ధుల జీవిన గమనాన్ని సజీవంగా చూపింది కాబట్టి ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మన్ననలను పొందింది.. 

మునిసిపల్ స్కూళ్ళు మొదలుకొని.. జూనియర్ కాలేజ్.. డిగ్రీ కాలేజ్ ..చివరకు యూనివర్శిటీల్లో కూడా ఒక పది.. ఇరవై  శాతం మంది అల్లరి / గొడవ బేచ్ వుంటారు..  వీళ్ళు సరిగ్గా క్లాసులకి రారు.. వచ్చినా క్లాసులు జరగనివ్వరు.. భవిష్యత్తుపై గంపెడాసలు పెట్టుకుని... 


తల్లితండ్రుల కలల సాకారం చెయ్యడానికై చదువుకొని ఎంతో ఉన్నతంగా ఎదగాలని కాలేజీకి వచ్చే విద్యార్ధులను ఎగతాళి చేసి.వారి చదువును ఉజ్వ్యల భవిష్యత్తును  పాడుచేస్తూ ఉంటారు...  లెక్చరర్లు కూడా తూ.. తు మంత్రంగా సిలబస్ అయ్యిపోయింది అనిపించేస్తారే గాని... తాము చెప్పేదీ ఒక్క ముక్కా ఎవరికీ అర్థం కాకపోయినా పట్టించుకోరు... 

వేలకు వేలు పొసి ట్యూషన్లు.. గైడ్లు..కోచింగ్ సెంటర్లను ఆశ్రయిస్తే గాని...పరీక్షల్లో పాసవని స్థితి... ఇంజనీరింగు పూర్తయి పి.జీ లో చేర్పించాలన్నా...ఉన్నత కోర్సులు చదవాలన్నా లక్షలు లక్షలు సమర్పించాల్సిందే...
దిక్కుమాలిన ఎం.సెట్..ఆ సెట్టు.. ఈ సెట్టు లలో రాంకులు రాకపోతే...మేనేజ్ మెంటు కోటాలో లక్షలు ...కోట్లు ఖర్చుపెట్టి తమ పిల్లలను డాక్టర్లను.. ఇంజనీర్లను చేస్తున్నారు నేటి తల్లితండ్రులు...
రాత్రనక పగలనక పనిచేసో.. అప్పులు తెచ్చో... ఉన్న ఆస్థిని అమ్ముకొనో...ఇంత డబ్బు పోసి బిడ్డలను కాలేజీలకు పంపించి.. తాము పడుతున్న కష్టాన్ని తమ బిడ్డ పడకూడదనే ఒకే ఒక్క తాపత్రయంతో ఉన్నదంతా ఊడ్చి బిడ్డల చదువుకోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు నేటి తల్లితండ్రులు... 


ఇలాంటి తల్లి తండ్రులను నివ్వెర పోయేలా చేస్తోంది.. ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు... ఏం జరుగుతోంది..?? ఏమవుతుంది..మన బిడ్డల భవితవ్యం అని చేష్టలుడిగి అచేతనంగా నిలబడి పోతున్నారు..
రోహిత్ తల్లి కూడా ఇటువంటి బాధే పడుతుంది.. జె.ఎన్.యూ విధ్యార్ధుల ప్రతీ తల్లితండ్రులు కన్నీరు కార్చకుండా వుండరు..
తప్పు ఎవరిది.. దానిని ఎలా సరిదిద్దాలి అని ఒక బాధ్యత కలిగిన తలితండ్రులుగా ఆలోచించాలి... అంతే కాని శవ రాజకీయాలు చేసే రాజకీయ నాయకుడిలాగ స్పందించకూడదు.. 


ఇది కుల మతాలకు అతీతం.. విద్యార్ధులను తమ రాజకీయాలకు బలితీసుకున్నారు అన్నది సత్యం..
రోహిత్ తన మరణ వాన్మూలంలో స్పష్టంగా రాసాడు..తాను ఇరుక్కున్న పరిస్థితులను..తనను తన కులాన్ని ఏవిధంగా వాడుకుని వదిలేసారో చాలా స్పష్టంగా తెలియబరచాడు.. తన మరణాన్ని రాజకీయం చేసి రాధ్ధాంతం చెయ్య వద్దని కూడా వేడుకున్నాడు...
ఇక జె.ఎన్.యూ సంగతి అందరికీ తెలిసిందే....ప్రత్యేకంగా రాయక్కర్లేదు.. తప్పు విద్యార్ధులది కాదు.. వాళ్ళని ప్రభావితం చేసిన రాజకీయ మేధావులది..     


ఇది ఒక కులానికో మతానికో మాత్రమే సంబంధించిన సమస్య కాదు.. దేశ ఔనిత్యానికి....సమగ్రతకు .. రాజ్యాంగ పరిరక్షణకు ...సంబంధించిన సమస్య...
దీనిని సహజంగానే రాజకీయ నాయకులు మోడీ సర్కార్ ని బదలాం చెయ్యడానికో ... చట్ట సభల్లో అల్లరి చెయ్యదానికో వాడుకుంటారు.. సహజం.. పదవి లేక పోతే వాళ్ళకి పిచ్చెక్కి పోతుంది.. కష్టపడకుండా ఇలా అడ్డ దారిలో అందలం ఎక్కడానికి శవ రాజకీయాలు చేస్తారు.. 


రాజకీయాలు మనకి ఇక్కడ అప్రస్తుతం.. ఒక భారతీయ పౌరుడిగా బాధ్యత గల తలితండ్రులుగా ఆలోచించాలి..   
కాని కొంతంది కుహనా మేధావులు.. బ్లాగు శూర్ఫణకలు దీనిని కులం రంగు పూస్తూ విషజ్వాలను వెదజల్లుతున్నారు.. ప్రజను రెచ్చగొట్ట డానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు...
వీళ్ళ మూర్ఖపు వాదనలు ఎవరూ పట్టించుకోని స్థితిలో వున్నా ....వీళ్ళకి ఏమి కావాలో  స్పష్టత లేకపోయినా.. పాడిందే పాటరా పాచిపళ్ళ దాసరి అని ప్రతీ సంఘటనకు కుల, మత రంగులు పూస్తూ...విద్యేషాల్ని రెచ్చ్గొడుతున్నారు....
ఈ మూర్ఖ శిరోమణి పిచ్చి రాతలవలన..అసభ్యకరమైన కామేంట్ల వలన.. కొంతమంది బ్లాగులను రాయడం మానేస్తే.. "కూడలి" లాంటి ప్రముఖ అగ్రిగేటర్లు కూడా విరక్తి చెంది మూతబడటం జరిగింది.. ఇది జగమెరిగిన సత్యం..
నీచపు రాజకీయాలు చేసే అవసరం.. అవకాశం.. మాకు లేదు.. అది వున్నవాళ్ళే శవం యొక్క కులాన్ని బట్టి మాత్రమే స్పందిస్తారని తెలుసుకుంటే మంచిది..లేకపోతే మరొక్కసారి స్మృతీ ఇరాని...అనుపం ఖేర్ ల ప్రసంగాన్ని చదువుకున్నా అవగతం అవుతుంది..  ..            

Saturday, March 5, 2016

సామాజిక కార్యకర్తలం. అభ్యుదయ వాదులం అని చెప్పుకుంటూ కోడి గుడ్డు మీద ఈకలు పీకే మేధావులు...

మనం ఒక బ్యాంకులో నిలబడ్డామనుకోండి... "సార్! కాస్త ఈ ఫారం నింపండి" అని విత్ డ్రాల్ ఫాం మన చేతిలో పెట్టే వాళ్ళు నిముషానికి  కనీసం ముగ్గురైనా వుంటారు..

మనం రైలు బండిలో ప్రయాణిస్తున్నపుడు కాస్త ఈ నెంబరు ఎక్కడుందో చెప్పండి అని టికెట్టు మనచేతిలో పెట్టేవాళ్ళు.. ఒక బోగీలో ఎక్కబోయి.. మరో బోగీలో ఎక్కేసే వాళ్ళు.. ఒక రైలు ఎక్కబోయి మరో రైలు ఎక్కేసే వారు చాలా మంది  వుంటారు.. అనౌన్స్ మెంట్ లొ స్పష్టంగా  మూడు భాషల్లో ఏ రైలు ఏ ప్లాట్ ఫాం లో వుందో చెప్తున్నా...తాము ఎక్కవలసిన రైలు ఎక్కడో తెలీక తికమక పడుతూ ఉంటారు..

ఇక ఏ.టీ.ఎం మిషన్ బటన్లు నొక్కి నొక్కి తగలేసే వాళ్ళు కోకొల్లలు.. లిఫ్ట్ బోయ్ లేకపోతే లిఫ్ట్ ఎక్కి తమకి కావలసిన ఫ్లోర్ బటన్ నొక్కడం ఎలాగో తెలియని వారు కొంతమంది...

సెల్ ఫోనులో గ్రీన్ బటన్ రెడ్ బటన్ తప్ప ఇంకే బటన్ నొక్కడం తెలీని అమాయకులు మరికొంతమంది.. ..

పోనీ వీళ్ళేమైనా అజ్ఞానులా అంటే కాదు... ఆటో వాడికి ఒక్కరూపాయి కూడా ఎక్కువ ఇవ్వని ... కూరగాయల వాడు ఒక్క రూపాయి తక్కువ ఇచ్చినా ఒప్పుకోక గొడవ పడే గడుగ్గాయులు..

ఒక పక్క ప్రపంచం లోని ఇతర దేశాలు ఆధునిక టెక్నాలజీ తో ముందుకి సాగిపోతూ వుంటే,..ఇక్కడ మన దేశంలో కనీస పరిజ్ఞానం అవగాహనా శక్తి లేక అజ్ఞాన అనాగరిక లక్షణాలు కలిగి వుండి ఆయా పరికరాల వినియోగం తెలియక పాడుచేస్తూ కాలాన్ని డబ్బుని వృధా పరిచే వాళ్ళు ఎక్కవ...

ఆఫీసు లొ కంప్యూటర్లు ఇచ్చి.. ఇకమీదట ట్రాన్సాక్షన్ అంతా ఆన్ లైన్ లోనే జరగాలి అని చెప్పారనుకోండి... నూటికి తొంభై మంది "అయ్యా.. మాకు కంప్యూటర్ వాడటం ఎలాగో రాదు సార్" అని తప్పించుకుంటారు... 

మిగిలిన ఒకడో ఇద్దరో ఆఫీసరుకి దొరికిపోతారు..పనంతా వీళ్ళ చేత గాడిద చాకిరీ చేయించుకుంటారే గాని.. రాని వాణ్ణి పిలిచి.. "ఇదిగో నువ్వు నెలరొజుల్లోనో.. వారంలోగానో ... ఇది ఎలా చెయ్యాలో నేర్చుకో" అని ఆదేశాలు జారీ చెయ్యరు..  
కాని ఇక్కడ ఆఫీసులో కంప్యూటర్ గురించి రాదు అనేవాళ్ళే ఇళ్ళదగ్గరో... నెట్ సెంటరు లోనో తమకి కావలసినవి అన్నీ కొట్టుకుంటూ వుంటారు.. మరి ఇది అజ్ఞానమా ... గడుసుతనమా...   

పబ్లిక్ టాయలేట్ అవనివ్వండి..ఆఫీసు టాయిలెట్ అయినా.. కొళాయి తిప్పి నీళ్ళు వాడే వాళ్ళే గాని పనయిపోయాక కొళాయి కట్టే వాడు ఒక్కడూ కనబడడు.. కోటీశ్వరుడు అయినా టాయిలెట్ కి వెళ్ళి అలాగే వచ్చేస్తాడు గాని నీళ్ళు ఫ్లష్ చెయ్యడు దౌర్భాగ్యుడు...

ఇళ్ళ దగ్గర ఎలా అఘోరిస్తారో తెలీదు గాని పబ్లిక్ లోకి వచ్చేసరికి న్యూసెన్స్ గా బిహేవ్ చేస్తారు... చెత్తలు పోసినదగ్గరనుండి.. ఎక్కడబడితే ఉమ్ములు ఉచ్చలు పోయడం...రూపాయి గురించి షాపువాడితో గొడవపడటం... ఆడవాళ్ళతో మిస్ బిహేవ్ చెయ్యడం...పబ్లిక్ గా మద్య ధూమ పానాలు చేస్తు ఇతరులకి వెగటు కలిగేలా చెయ్యడం....

ఇవీ నేటి (అ)నాగరికుల లక్షణాలు... ఇవి రోజు రోజుకీ పెరుగున్నాయి తప్పితే  జంటిల్మన్ లాగ బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు తక్కువ అయిపోతున్నారు... పైకి డాబుగా కనిపించినా చేసే పనులన్నీ చెండాలపు పనులే.....
మగవాళ్ళనే కాదు ఆడవాళ్ళనీ నమ్మలేని పరిస్థితులు వచ్చాయి....తళుక్కు మని పించే అందాలు చాటున మందిని మోసం చేసే నెరజాణలు చాలామందే వున్నారు... ఏ మగువ తన జీవిత కాలంలో ఎంత మంది మగాళ్ళను మోసం చేసి ఎన్ని కోట్లు సంపాదించిందో తెలుసుకోలేని స్థితి... సినిమాల వాళ్ళు అయితే చెప్పక్కర్లేదు.. వలువలకి విలువలకి తిలోదకాలు ఇచ్చి అనతి కాలంలోనే కోట్లు సంపాదించేసుకుంటున్నారు...

స్వతంత్రం వచ్చి వందేళ్ళు కవడానికి ఎంతో దూరం లేదు... అధికారం లోకి వచ్చే ప్రతీ రాజకీయ నాయకుడు బడుగు..బలహీన ప్రజల అభివృధ్ధికి కృషి చేసి దేశాన్ని ప్రగతి పథంలో ముందుకు తీసుకు పోతానన్న వాడే.... కుల మత వైషమ్యాలు లేని నవ నాగరిక ప్రపంచంలొకి దూసుకు పోతామని చెప్పేవాడే... నూతన రాజధానిని...ఇతర పట్టణాలని సింగపూర్ జపాన్ లాగ తీర్చి దిద్దుతామని ప్రతిన పూనే వాడే...

ఆధునికత వైపు.. మారుతున్న టెక్నాలజీ తో బాటు జీవితాల్ని కూడా మార్చుకోవాలనే ధృక్పథాన్ని ప్రజలకు అందిచే వాళ్ళు కరువై పోయారు... తెలుగులో స్పష్టంగా బస్సు మీద ఆ బస్సు ఏ ఊరుకి వెళ్తుందో రాసున్నా... బస్సు బయలు దేరే సమయంలో పరుపరుగున పిల్లా పాపలతో వచ్చి "బాబా.. ఈ బస్సు ఏ ఊరికి వెళ్తింది బాబయా.." అని అడిగే వాళ్ళు ఇంకా వున్నారూ అంటే ఎంతో సిగ్గు పడవలసిన విషయం...

సామాజిక కార్యకర్తలం అని అభ్యుదయ వాదులం అని గర్వంగా చెప్పుకుంటూ కోడి గుడ్డు మీద ఈకలు పీకే మేధావులు...వేల కాలం నాటి  వేదకాలంలోనో ...చరిత్రకందని మనుధర్మ శాస్త్రం లోను...కాలం చెల్లిన భ్రాహ్మణీకంలోను అన్యాయం జరిగిపోయిందని కుల మత వైషమ్యాలు పెంచుతూ  ప్రజలను తిరోగమనం లోకి నెట్టుతూ...పబ్బం గడుపుకుంటున్నారే గాని....ప్రపంచ దేశాలతో బాటే భారత దేశం కుడా ఎదగాలి.. భారత దేశ ప్రజలందరూ ఆధునిక టెక్నాలజీ ఫలితాలు అందుకోవాలీ అనే ప్రయత్నం  చేశారా???
పాలకులు తీసుకునే ప్రతీ చర్యకు.. కుల మత వైషమ్యాల్ని అంటకడుతూ ప్రతిబంధకం లాగ తయారవుతున్నారే గాని... మంచి పనులకు సహకరించారా ఎన్నడైనా... సీటులో కూర్చునే వాడు ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని గోతికాడ నక్కలాగ కాసుకుని కూర్చుని గగ్గోలు పెడతారే గాని.. జెంటిల్మన్ పద్దతిలో అయ్యా మీరు చేసిన ఈ పని తప్పు అని రాజ్యాంగ బద్ధమైన పోరాటం ఎన్నడైనా చేసారా...????          

 

మేధావులమని చెప్పుకునే కంచర గాడిదలు.. అగ్రవర్ణాలపై తమ బ్లాగులో విషం కక్కే శూర్ఫణఖలు ....

అదొక భోజనశాల.. ఎంతో మంది వస్తున్నారు.. వెళ్తున్నారు.. తింటున్నారు...త్రేంచుతున్నారు..తిన్నదానికి బిల్లు చెల్లించి పొతున్నారు.      .. వండేవాడు ఎవడు?? వడ్డించే వాడు ఎవడు?? ఎవరికీ అక్కర్లేదు..
ఎంగిలి లేదు ..అంటు అంతకన్నా లేదు.. ఎవడి ఆతృత వాడిది.. ఎవడి కడుపు గోల వాడిది... "అన్నా ప్లేట్ మీల్స్ ఎంతన్నా?? ఇదిగొ తంబీ కాస్త సాంబార్ పోయ్.. " 
అంతే.. కులం లేదు.. మతం లేదు.. ఆవేశ కావేశాలు అంతకన్నా లేదు...  

అదొక సెలూన్.. ఏ.సీ కావచ్చు.. నాన్ ఏసీ కావచ్చు.. వచ్చే వాడు వస్తుం
టాడు.. పని అయిపోయిన వాడు పోతునే వుంటాడు...గీసేవాడు ఎవడో తెలీదు... మాలిష్ చేసే వాడు ఎవడో తెలీదు..."అన్నా జర తగ్గించ మంటావె.. తంబీ కాస్త మెల్లగా మాలిష్ కొట్టు... " 
అంతే.. కులం లేదు.. మతం లేదు.. ఆవేశ కావేశాలు అంతకన్నా లేవు..

అదొక జాతర.. హిందు మతం వాళ్ళదో తెలీదు.. ముస్లిం..క్రైస్తవుల పండగో తెలీదు... గుంపులు గుంపులుగా జనం.. వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్తున్నారు... దిగే వాళ్ళు దిగుతున్నారు... కడుపు కాలేవాళ్ళు ఆత్రంగా ఏవేవో తింటున్నారు.. రోడ్డు మీద దొరికినవే....కారుల్లో..మోటారు బండ్లలో..ఆటో రిక్షాల్లో.. జనం..జనం..

కులం లేదు.. మతం లేదు..ఆవేశ కావేశాలు అంతకన్నా లేవు...

బస్సు స్టాండుల్లోను.. రైలు గాడీల్లోను..షాపింగు మాలుల్లోను....రైతు బజార్లలోను...జనం.. జనం,., కడుపు కాలే జనం.. ఆకలి తీర్చుకునే జనం.. పొట్ట చేత్తో పట్టుకుని..ఈ పూటకు గడిస్తే చాలు అనుకునే జనం...

కులం లేదు..మతం లేదు.. ఆవేశ  కావేశాలు అంతకంటే లేవు....

కానీ..కొంతమంది మేధావులు... గగ్గోలు పెడుతున్నారు... టీవీల్లో అరుస్తున్నారు.. న్యూస్ పేపర్లలో రెచ్చిపోతున్నారు... అసహనం అంటూ ఆక్రోసిస్తున్నారు... అన్నిటికీ మూల కారణం..వేదాలూ...అగ్రవర్ణాల ఆధిపత్యం అంటూ వెర్రి కేకలు పెడుతున్నారు...
కానీ జనం పట్టించుకోవటం లేదు.. ఎవడి ఆకలి గోల వాడిది...
రాజ్యాంగం రాసింది అగ్రవర్ణాల వారు కాకపోయినా.. రాజ్యాంగంలో అగ్రవర్ణాల వారికి ప్రాముఖ్యం లేక తగలడి పోతున్నా...రాజ్యాలు పోయి..అగ్రహారాలు కూలిపోయినా.. ఇంకా..వెంటపడి వేధిస్తూనే వున్నారు... 


కంచర గాడిదల్లాగ ఓండ్రపెడుతూనే వున్నారు... శూర్ఫణకల్లాగ ఫిట్టింగులు పెడుతూనే వున్నారు... వీళ్ళకి ఎవరిమీదా సానుభూతి లేదు.. గోడమీద పిల్లులులాగ అగ్రవర్ణాలకి..దళితులకి మధ్యన నిరంతరం చిచ్చు పెడుతూ ఆనందిస్తూ వుంటారు... సమాజంలొ అసమానతల్ని పెంచిపోషించడమే ఈ కుహనా మేధావుల లక్ష్యం.. దానికోసం కుర్రాళ్ళని రెచ్చగొడతారు..రాజ్యాంగేతర శక్తులుగా తయారు చేస్తారు.. ఉగ్రవాదులుగా  తయారు చేసి వారిని కన్న తల్లుల కడుపుకోత కోస్తారు..

అధికారంలో ఉన్నది ఎవరైనా వీరికి ఒకటే..  అరిచి గోల పెట్టి..ఉన్నవాణ్ణి దించేయడం... ఎక్కడ ఏమూల చిన్న సంఘటన జరిగినా మీడియా సాక్షిగా గోల చేసి హడావుడి చెయ్యడమే.... పోనీ జీవితం లో ఒక్కసారైనా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలుస్తారా.. అదీ చెయ్యరు... నిలబడినా పాలించే అంతటి మెజార్టీ వీళ్ళకి వుండదు... 

ప్రస్తుత ఆకలి కేకలు వీళ్ళకి అక్కరలేదు... రామాయణం లో సీతమ్మ కొప్పులో పువ్వులెందుకు లేవని గోల పెడతారు.. భారతంలో ధుర్యోధనుడి గద పుచ్చిపోయింది కనుకనే ఓడిపోయాడని.. దానికి బ్రాహ్మణుడైన  గురువు ద్రోణుడే కారణం అని పుంఖాను పుంఖాలుగా వ్యాసాలు రాస్తారు.. 


రాజ్యాంగంలో ఎన్ని చాప్టర్లు వున్నాయి...ఎన్ని చట్టాలు వున్నాయి.. అవి ఏమి చెబుతున్నాయి... వాటిని మనం ఎలా గౌరవించి బతకాలి.. ఇవేమీ ఏ మేధావీ రాయడు... ఎన్నో వేల సంవత్సరాలనాడు వేద కాలంలో జరిగిపోయిన అన్యాయాలను ఉదాహరణలతో విశదీకరిస్తాడు.. ఎవరి కళ్ళు తెరిపించి ఎవరిని బాగుచెయ్యడానికొ అర్ధం కాక బుర్ర గోక్కొనే సామాన్యుడు ఏంచెయ్యాలో తెలీక ఎవరి మీద ఆవేశ పడాలో తెలీక మతికోల్పోయి...మనుగడయే కోల్పోతున్నాడు...   

ఒక డాక్టరు కులపక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తే ???? ఒక గడ్డం గీసేవాడు కుల పక్షపాతంతో రగిలిపోతే?? ఒక డ్రైవరు తన బస్సులో వున్నది ఎంతమంది నా కులం వాళ్ళు అని ఆలోచిస్తే... ఈ ప్రపంచం ముందుకు సాగేనా.... సామాన్యులెవరూ ఆలోచించని కుల మత వర్గ వైషమ్యాలు ఉన్నత విద్యని అభ్యసించే విద్యార్ధులకెందుకు??? ప్రొఫసర్లు.. రచయతలు.. సామాజిక కార్యకర్తలం అని గర్వంగా చెప్పుకునే మేధావులకెందుకు??

భారతదేశాన్ని అహర్నిశలు ప్రాణాలొడ్డి కాపాడుతున్న సైనికులమీద...స్వతంత్రం వచ్చాక.. తమకున్న ఆస్థులు..భూములు..ఉద్యోగాలు...సర్వసం కోల్పోయి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న అగ్రవర్ణాల మీద...నిత్యం విషం కక్కే అధికారం వీళ్ళకి ఎవరిచ్చారు...

ఎవడి గోలలో వాడు వున్నట్టు కనిపించినా...సామాన్య ప్రజలెప్పుడూ తమచుట్టు ఏం జరుగుతోందో గమనిస్తూనే వుంటాడు... కుల మతాలకి అతీతంగా జన జీవన స్రవంతి గంగా నది ప్రవాహంలా నిత్యమూ కొనసాగుతూనే వుంటుంది... 

ఇది పవిత్ర భారత దేశము...ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చెయ్యాలని దుష్టులెన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా.. భరతమాత ముద్దు బిడ్డలు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతూ భారత దేశ ఔనత్యాన్ని చాటి  చెపుతూ వుంటారు.. నాయకుడి కులగోత్రాలతో పనిలేదు...కార్యదీక్షుడై ముందుకి సాగుతారు...ఆయుత చండీయాగం చేసి పండిత పామరులకు సమానంగా పెద్ద పీట వేసే నాయకులు..పీర్ల పండగను..అమ్మవారి జాతరను..మేరీమాత జన్మ  వేడుకను ...గణేష్ దుర్గా నవరాత్రి ఉత్సవాలను.. ప్రతీ పండగను కుల మతాలకి అతీతంగా ఆనంద పరవశులై జరుపుకునే పెద్ద మనసున్న ప్రజలున్నంత కాలము...ఈ మేధావులమని చెప్పుకునే కంచర గాడిదలు.. అగ్రవర్ణాలపై తమ బ్లాగులో విషం కక్కే శూర్ఫణఖలు ఏవీ చెయ్యలేదు.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..